/

Historie rodiny Schierů a firmy Jos. Oppelta synovec

 
Historie rodiny Schierů a firmy Jos. Oppelta synovec

Franz Xaver Schier nar. 1.3.1862 v Trávníku č. 1


Franz Xaver Schier, velkoobchodník s vínem, obchodní rada a stavitel významných secesních objektů.
Narodil se 1.3.1862 v Trávníku u Cvikova (dříve Glasert) jako prvorozený syn tkalce a hospodského Antona Schiera a jeho manželky Anny Marie Breit v domě číslo 1, kterému se tehdy jinak neřeklo než Schierův hostinec.


Co se týká studia a obchodní praxe Franze Schiera(*1862), byl jeho zřejmě největším učitelem strýc - také Franz Schier (*1822). Rozeberu nejprve trochu jeho, jelikož je dost zkreslených a různě publikovaných informací, které jsou pouhými dohady. Po odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 zde totiž zůstalo velmi málo pamětníků, kteří o místních dějinách a lidech něco věděli, a nové osídlence to zajímalo pramálo.

 

Franz Schier nar. 27.7.1822 v Trávníku č. 1


Franz Schier, velkoobchodník s vínem, majitel firmy „Jos. Oppelta synovec“, měšťan a c.k. rada v Praze č. 934/1. Narodil se 27.7.1822, také v Trávníku č. 1, Wanzlu Schierovi, stolaři a šenkýři a jeho manželce Elizabeth Oppelt. Rodina Oppeltů vlastnila původně statek a hostinec v Trávníku č.p. 1, kam se Wanzel Schier v roce 1818 přiženil z Mařenic č. 116. Oppeltové byli poměrně majetní sedláci a rychtáři v Trávníku. Schierové byli starý stolařský rod v Mařenicích. Mimo jiné jsou také autory několika krásných tesaných skalních reliéfů s křesťanskou tématikou u Mařenic.


V roce 1856 přebírá Franz Schier(*1822) firmu svého strýce Josefa Oppelta, kterou přejmenuje na „Jos. Oppelta synovec“.


Josef Oppelt, velkoobchodník s vínem, narozený v roce 1790 v Trávníku č. 1., byl s největší pravděpodobností bratr Franzovy matky Elizabethy, rozené Oppelt, a tedy strýc Franze Schiera (*1822). Vzhledem k nedochování rodné matriky z období kolem roku 1790 pro Trávník to ale není možné na 100 % doložit. Ovšem, pražská policejní přihláška Josefa Oppelta – obchodníka, bydlícího v Praze na Starém Městě č. 934, narozeném Glasert v roce 1790 a zemřelého 9.11.1856 v Praze, je poměrně relevantní doklad, zvláště s ohledem na to, že v domě č. 934 v Praze, kde byl Josef Oppelt hlášen, bydlel do své smrti (20.11.1892) i jeho synovec a nástupce vinařské firmy „Jos. Oppelta synovec“ Franz Schier (*1822).


policejní přihláška Praha - Josef Oppelt 1790 – 1856.
Josef Oppelt zemřel 9.11.1856 v Praze – Starém Městě v domě číslo 934 jako starý mládenec a je pochován na Olšanských hřbitovech. Zůstala po něm prosperující firma, ale žádný dědic, takže firma Josefa Oppelta přešla na jeho synovce Franze Schiera(*1822).
ú.1856 Josef Oppelt
Franz Schier(*1822) tedy přebírá v roce 1856 přejmenovanou firmu Jos. Oppelta synovec a 18.5.1858 se v kostele sv. Petra v Praze žení s Klárou Josefou Zintl, dcerou Ignáce Gustava Zintla, velkoobchodníka a měšťana v Praze – Novém městě č. 1247/2 a matky Kláry Korn. Franz Schier(*1822) ale také neměl mužského dědice své firmy. Podařilo se mi dohledat pouze jednu narozenou dceru a to Klaru Franciscu Johannu Schier nar. 17.5.1859 v Praze. Franz Schier(*1822) tedy svou firmu před svou smrtí předal, jak jinak, než svému synovci Franzi Xaveru Schierovi(*1862). Franz Schier(*1822), velkoobchodník s vínem, majitel firmy Jos. Oppelt a synovec, měšťan a c.k. rada zemřel 20.11.1892 v Praze – Starém městě č. 934 a je pochován na Olšanských hřbitovech. Jeho manželka Klára Josefa zemřela 20.5.1893.

policejní přihláška Praha - Franz Schier 1822 - 1892

Vrátím se tedy k Franzovi Xaverovi Schierovi nar. 1862.


Ve firmě „Jos. Oppelta synovec“ působil od roku 1886 jako poslíček a korepondent. Firmu převzal po smrti Franze Schiera staršího ve svých třiceti letech. Firma nijak neupadla, spíše naopak. Franz Schier(*1862) se pustil v roce 1896 do skvělých investic a hlavně výstavby domů, které obdivujeme ještě dnes. Jedná se především o Schierův dům na rohu Staroměstského náměstí a Pařížské ulice, kde bydlel např. Franz Kafka.
Schierův dům na nároží Staroměstského náměstí a Pařížské třídy patří k dvojici nejstarších novostaveb, vzniklých na asanačním území Starého Města a Josefova, a to na místě prvních demolic původní zástavby. K jejímu bourání došlo od února roku 1896. Dům na nároží Staroměstského náměstí a Pařížské byl projektován Otakarem Maternou a Rudolfem Kříženeckým (Kříženecký je autorem průčelí, vestibulu a schodiště, Materna vytvořil vnitřní dispozici a stavbu realizoval), sousední dům v Pařížské ulici je dílem Otakara Materny a Aloise Dlabače (Dlabač je autorem průčelí). Franz Schier byl také stavebníkem dalšího sousedního domu v Pařížské ulici, vytvořeného zřejmě Františkem Buldrou, a vystavěného až o několik let později, roku 1903. (Informace převzata www.zastarouprahu.cz)

Franz Xaver Schier(*1863) byl poměrně dlouho svobodným mládencem. Oženil se až ve svých 49 letech. V Zákupech si 1.8.1911 vzal vdovu Augustu Otilii, rozenou von Bauernfeld, narozenou 2.9.1878 v Praze, Krakovské ulici č. 14, dceru Julia Hofbauera Edlera von Bauernfeld, guvernéra c.k. úřadu v Praze a matky Augusty Endler ze Zákup. Manželka Franze Xavera Schiera - Augusta Otilia byla vdova po doktoru práv a řediteli Creditbank v Praze Josefu Thomasi Steinerovi a do nového manželství si přivedla dceru Margarethu Steiner nar. 12.7. 1900 v Praze.

odd.1911 Franz Schier a Augusta Otilia Steiner str.1

odd.1911 Franz Schier a Augusta Otilia Steiner str.2
Necelý rok po svatbě 14. 5. 1912 se v Praze v Schierově domě narodil manželům Schierovým syn a nemohl se jmenovat jinak, než Franz. Patrně v této době došel Franz Schier(*1863) k myšlence, vybudovat si také letní rezidenci. V rodném Trávníku koupil pozemky a vybudoval v roce 1915 secesní vilu s anglickým parkem, které se v místě neřekne jinak, než zámeček. Byla velkoryse koncipována a nechybělo ani venkovní koupaliště. Který architekt vilu projektoval a stavěl, se mi nepodařilo zjistit. Stavební plány a informace byly uloženy ve starém archivu Cvikova, který údajně vyhořel.

Zámeček v Trávníku

Schierovi se do zámečku v Trávníku č.p. 18 stěhovali v rozmezí let 1915 - 1916, neboť se jim zde 10.9.1916 narodil syn Gerhard Schier. Ten se ovšem nedožil ani roku věku a 13.4. 1917 v Trávníku zemřel.


V roce 1923, přesně 15.2. 1923, zemřela na tuberkulozu dcera z prvního manželství paní Schierové Margareta Steiner. Bylo to v sanatoriu Dr. Römplerse v Görbersdorfu v Prusku – dnešní Sokolowsko okr. Walbzych v Polsku. Pochována byla zřejmě do rodinné hrobky Schierů v Trávníku, jelikož úmrtní zápis je veden na faře Cvikov.


Další ranou pro rodinu bylo úmrtí prvorozeného a jediného syna Franze Schiera, který zemřel 25.8.1925 v Trávníku ve věku 13 let. Podle vyprávění některých pamětníků, kteří k nám na zámeček jezdili, byl příčinou úmrtí následek pádu z koně, ale ve Franzově úmrtním zápisu je zapsána příčina úmrtí – novotvar, neboli tumor. Ať byla příčina úmrtí jakákoli, zemřel ale jediný potomek Franze Xavera Schiera(*1863), a tím vlastně rodinná větev Schierů v Trávníku vymřela tzv. po meči.


Franz Xaver Schier(*1863), velkoobchodník s vínem a majitel firmy Josefa Oppelta synovec, zemřel v Trávníků č. 18 dne 3.10.1929 a pochován byl v rodinné hrobce na hřbitově v Trávníku. Jeho universálním dědicem se stala jeho manželka Augusta Otilie. Ovšem podle dochované závěti z roku 1925 myslel na většinu svých nejbližších a každému odkázal poměrně velký obnos peněz, nebo majetek. I přesto závěť napadla, nutno říci že neúspěšně, sestra Theresia Schier. Trochu záhadou je dovětek k závěti ze dne 18.5.1928, kdy odkázal své služebné Emě Johnové dům v Trávníku č.p. 87 s tím, že „nemovitost se nikdy nedostane do majetku Felixe Zintla, jeho ženy Henrietty, nebo jeho dcery Christly ani vlastnicky, ani pachtem“.

Franz Xaver Schier(*1863)
Augusta Otilie rozená von Bauernfeld bydlela po smrti manžela částečně na zámečku v Trávníku a pochopitelně v Praze, kde od roku 1932 řídila firmu Jos. Oppelta synovec. Podle vyprávění to byla velmi štědrá a také akční a moderní dáma. Podařilo se mi dohledat kopii jejího cestovního pasu a také, jako „perličku“, zápis o řidičském výcviku a zkoušce na automobilu Praga-Piccolo.
řidičská zkouška Augusty Schier
Značnou část nemalého majetku, který měla, rozdala na dobročinné účely. Někdy ke konci války si prý zlomila při pádu nohu v krčku. Zemřela 25.10.1945 v Praze I, Dušní ul. č. 5. Pohřbena byla ale zřejmě také v hrobce v Trávníku vedle svého manžela a dětí. To se již ale pracovalo na znárodnění firmy Jos. Oppelta synovec, která byla založena již roku 1823 a vlastněna rodáky z Glasertu č. 1. Firma i majetky rodiny Schierů byly na základě Benešových dekretů vyvlastněny.

Augusta Otilie Schier rozená von Bauernfeld

Tím by mohlo vyprávění o rodině Schierů a částečně také Oppeltů ze vsi Glasert skončit. Ale je tu ještě krátké pokračování. Někdy v šedesátých letech si vláda „mrzké lůzy“ usmyslela, že staré hroby a hrobky, o které se nemá kdo starat, je třeba zlikvidovat, nebo prodat. Schierova hrobka byla znovu otevřena, rakve, které byly dle vyprávění pamětníků „jako nové“, naloženy na nákladní vůz a skončily kdesi v hromadném hrobě…….

 

Dále je příloženo několik zajímavých fomateriálů a tímto proklikem si můžete otevřít zkrácený rodokmen Schierů v Glasertu.


hlavičkový papír firmy Jos. Oppelta synovec
cestovní pas Franz Xaver Schier (*1862)
žádost o vydání cestovního pasu Augusta Schier (*1878)
Rakousko Uherský cestovní pas Franze Schiera (*1822)
konfiskace firmy Josef Oppelt a synovec str.1
konfiskace firmy Josef Oppelt a synovec str.1
Dohledal a zpracoval: Miroslav Knopp, Trávník 18, Cvikov.
Adresa Hlavní služby Kontakty

P. O. Box 23
Cvikov, Trávník 18
471 56

Genealogické průzkumy
Zpracování a sestavování rodokmenů
Dárkové certifikáty
MIROSLAV KNOPP

+420 737 986 609
miroslav.knopp@seznam.cz

 

© 2021 All rights reserved. Created with love by 5Q
Ochrana osobních údajů