/

Test genetického původu

Test genetického původu

DNA test genetického původu předků od spol.

Genomac výzkumný ústav, s.r.o.

 

Objednávka testu s 5% slevou (u všech „překliků“)
Pro 5% slevu vložte při objednání slevový kód: MOJIPREDKOVE5


po otcovské linii
po mateřské linii
po otcovské linii s rozšířenou analýzou
Česká národní genografická databáze
Objednávka testu
Y GenoGraf® test

Popis:

DNA test genetického původu předků po otcovské linii - umožňuje určit geografický původ otcovské linie testované osoby. Otcovskou linií je chápána linie otec, jeho otec, jeho otec, jeho otec atd..

Výsledek analýzy:

Samotným výsledkem testu, který zákazník obdrží je tzv. Certifikát původu. Každý z certifikátů je tvořen dvěma listy formátu A4. Na prvním listu testovaná osoba nalezne tyto informace:

 • genetická data, která u ní byla zjištěna tzv. Y haplotyp.
 • geografickou lokalizaci nejstaršího původu její otcovské linie. Geografické určení je vyjádřeno na úrovni větších celků jako je např. Pyrenejský poloostrov, Balkán, pobaltské republiky apod..
 • určení typu otcovské linie tzn. východoevropský, západoevropský, skandinávský, mediteránní apod.. Prakticky to znamená zda je testovaná linie typická spíše pro obyvatele západní nebo východní Evropy, eventuálně Blízkého východu nebo naopak Skandinávie apod.. Dále pro jaké jazykové skupiny je zjištěný typ genetického profilu charakteristický spíše kové skupiny.
 • časové určení tzn. kdy nalezený typ otcovské linie vznikl a kde se tak stalo.
 • popis migrace nejstarších předků testované osoby
 • výsledek srovnání naměřených genetických dat se světovou referenční databází genetických profilů. Výsledkem tohto srovnání je geografická lokalizace nositelů shodného genetického profilu. Lidé se shodnými genetickými profily mají společného předka v otcovské linii. Z výsledku srovnání s databází lze provést poměrně přesný odhad geografické lokality vzniku konkrétní otcovské linie, a také zemi původu nebo alespoň nejpravděpodobnější trasu migrace otcovské linie testované osoby.

 • Druhý list certifikátu obsahuje grafické zobrazení oblasti nejstaršího původu testované osoby.

  Příklady využití výsledku Y GenoGraf testu

  Kromě výše uvedených informací o původu vlastní otcovské linie může testovaná osoba získaná data dále využít při následujících příležitostech:

 • pro potvrzení či nepotvrzení předpokládaného původu testované otcovské linie
 • při určení příbuznosti a společných kořenů dvou zdánlivě nepříbuzných mužských linií u osob pocházejících ze stejného, kraje, okresu či obce, ale i u osob potenciálně příbuzných např. u nositelů shodného příjmení.
 • při vyhledávání potenciálních “příbuzných” v genetickogenealogických databázích např. v České národní genografické databázi nebo v zahraničních databázích

 • Poznámky:

  • Test lze provádět pouze ze vzorků od osob mužského pohlaví. Pokud má být tento test proveden u ženy, je nezbytné, aby k analýze byly dodány vzorky osoby mužského pohlaví, která je pokrevně spřízněna s její otcovskou linií. Tzn. ideálními poskytovateli vzorků jsou její otec, bratr, syn jejího bratra, strýc z otcovy strany, syn strýce z otcovy strany apod..
  • Testem nelze prokazovat původ např. ve smyslu příslušnosti dotyčné osoby ke šlechtickým rodům apod.

  ceník a objednávka testu

  Pro 5% slevu vložte při objednání slevový kód: MOJIPREDKOVE5

  Mt GenoGraf® test

  Popis:

  DNA test genetického původu předků po mateřské linii - umožňuje určit geografický původ mateřské linie testované osoby. Mateřskou linií je chápána linie matka, její matka, její matka, její matka atd..

  Výsledek analýzy:

  Samotným výsledkem testu, který zákazník obdrží je tzv. Certifikát původu. Každý z certifikátů je tvořen dvěma listy formátu A4. Na prvním listu testovaná osoba nalezne tyto informace:

 • genetická data, která u ní byla zjištěna tzv. variace v mitochondriální DNA v oblasti HVR I.
 • geografickou lokalizaci nejstaršího původu její mateřské linie. Geografické určení je vyjádřeno na úrovni větších celků jako je např. Pyrenejský poloostrov, Balkán, pobaltské republiky apod..
 • určení typu mateřské linie resp. její příslušnost k tzv. mateřskému klanu. Veškerá evropská populace náleží po mateřské linii k jednomu ze sedmi hlavních nebo 3 vedlejších mateřských klanů. Jinými slovy veškerá domácí evropská populace pochází po mateřské linii z jedné z těchto 10 pramatek. Prakticky to opět znamená, zda je testovaná linie typická spíše pro obyvatele západní nebo východní Evropy, eventuálně Blízkého východu nebo naopak Skandinávie apod.
 • časové určení tzn. kdy nalezený typ mateřské linie vznikl a kde se tak stalo.
 • popis migrace nejstarších předků testované osoby
 • certifikát neobsahuje výsledek srovnání naměřených genetických dat s databází genetických profilů, neboť taková databáze doposud neexistuje.

 • Druhý list certifikátu obsahuje grafické zobrazení oblasti nejstaršího původu testované osoby.

  Příklady využití výsledku Mt GenoGraf testu

  Kromě výše uvedených informací o původu vlastní mateřské linie může testovaná osoba získaná data dále využít při následujících příležitostech:

  a) při určení příbuznosti a společných kořenů dvou mateřských linií u osob pocházejících ze stejného, kraje, okresu či obce.
  b) při vyhledávání potenciálních “příbuzných” v genetickogenealogických databázích např. v České národní genografické databázi nebo v zahraničních databázích.

  Poznámky:

  • a) Test lze provádět ze vzorků od osob mužského i ženského pohlaví.
  • b) Testem nelze prokazovat původ např. ve smyslu příslušnosti dotyčné osoby ke šlechtickým rodům apod.

   

  ceník a objednávka testu

  Pro 5% slevu vložte při objednání slevový kód: MOJIPREDKOVE5

  Y + Mt GenoGraf® test
  DNA test genetického původu předků po otcovské a mateřské linii. Popis viz. Výše.
  Y GenoGraf® test GENEA 33

  DNA test genetického původu předků po otcovské linii s rozšířenou analýzou - umožňuje určit geografický původ otcovské linie testované osoby. A dále přesněji určovat míru příbuznosti mezi jednotlivými otcovskými liniemi. Otcovskou linií je chápána linie otec, jeho otec, jeho otec, jeho otec atd..

  Výsledek analýzy:

  Samotným výsledkem testu, který zákazník obdrží je tzv. Certifikát původu. Tento je tvořen třemi listy formátu A4. Na prvním listu testovaná osoba nalezne tyto informace:

 • geografickou lokalizaci nejstaršího původu její otcovské linie. Geografické určení je vyjádřeno
 • na úrovni větších celků jako je např. Pyrenejský poloostrov, Balkán, pobaltské republiky apod..
 • určení typu otcovské linie tzn. východoevropský, západoevropský, skandinávský, mediteránní apod.. Prakticky to znamená zda je testovaná linie typická spíše pro obyvatele západní nebo východní Evropy, eventuálně Blízkého východu nebo naopak Skandinávie apod.. Dále pro jaké jazykové skupiny je zjištěný typ genetického profilu charakteristický spíše kové skupiny.
 • časové určení tzn. kdy nalezený typ otcovské linie vznikl a kde se tak stalo.
 • popis migrace nejstarších předků testované osoby
 • výsledek srovnání naměřených genetických dat se světovou referenční databází genetických profilů. Výsledkem tohto srovnání je geografická lokalizace nositelů shodného genetického profilu. Lidé se shodnými genetickými profily mají společného předka v otcovské linii. Z výsledku srovnání s databází lze provést poměrně přesný odhad geografické lokality vzniku konkrétní otcovské linie, a také zemi původu nebo alespoň nejpravděpodobnější trasu migrace otcovské linie testované osoby.

 • Druhý list certifikátu obsahuje grafické zobrazení oblasti nejstaršího původu testované osoby.

  Třetí list obsahuje výpis rozšířené analýzy genetických znaků. Tyto údaje lze dále využít pro vyhledávání genetických příbuzných v České národní genografické databázi (www.genograf.cz) nebo v zahraničních veřejně přístupných genetickogenealogických databázích.

  Dále lze pomocí této rozšířené analýzy zstanovit míru příbuznosti mezi dvěma mužskými liniemi.
  Tzn. je možné u dvou či více srovnávaných linií potvrdit či vyvrátit příbuznost a dále stanovit nejpravděpodobnější dobu rozdělení srovnávaných linií tzn. dobu existence společného předka.

   

  ceník a objednávka testu

  Pro 5% slevu vložte při objednání slevový kód: MOJIPREDKOVE5

  Y GenoGraf® test GENEA 21

  Doplňující DNA analýza k testu Y GenoGraf test. Určena je pro osoby, které již mají provedený test genetického původu předků Y GenoGraf test, mají shodná základní genetická data (tzn. jsou příbuzní) a chtějí určit míru vzájemné příbuznosti.

  Poznámky:

  a)Testy GENEA33/21 lze provádět pouze ze vzorků od osob mužského pohlaví. Pokud má být tento test proveden u ženy, je nezbytné, aby k analýze byly dodány vzorky osoby mužského pohlaví, která je pokrevně spřízněna s její otcovskou linií. Tzn. ideálními poskytovateli vzorků jsou její otec, bratr, syn jejího bratra, strýc z otcovy strany, syn strýce z otcovy strany apod.

   

  ceník a objednávka testu

  Pro 5% slevu vložte při objednání slevový kód: MOJIPREDKOVE5


  Adresa Hlavní služby Kontakty

  P. O. Box 23
  Cvikov, Trávník 18
  471 56

  Genealogické průzkumy
  Zpracování a sestavování rodokmenů
  Dárkové certifikáty
  MIROSLAV KNOPP

  +420 737 986 609
  miroslav.knopp@seznam.cz

   

  © 2021 All rights reserved. Created with love by 5Q
  Ochrana osobních údajů